SweNail

En lyckad kombination för optimal produktion

SweNail ® levererar  rullbandad emballagespik till träemballagetillverkare runt om i Sverige. Vi vet att ni som producent ställer höga krav på funktionalitet, både på spik och verktyg som dagligen används i en tuff miljö, det är dom kraven vi ska leva upp till genom att

  • Leverera spik av högsta kvalitet och funktion
  • Tillhandahålla robusta o stryktåliga verktyg
  • Snabba leveranser och service